Информация за подаване на заявления за ДЗИ, сесия август-спетември 2024 г.

Информация за подаване на заявления за ДЗИ, сесия август-спетември 2024 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август- септември от 26.06.2024г. – 11.07.2024г., в канцеларацията на училището.

 Работно време от 8.30 ч. до 16.00 ч.