Информация за родителите във връзка с лятната ваканция

Информация за родителите във връзка с лятната ваканция

Уважаеми родители,

във връзка с началото на лятната ваканция, ви информираме за следното :

  • нормата на чл. 56 от Закона за закрила на детето забранява предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани е тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;
  • спазването на изискването за „вечерен час“, е регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22.00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество е декларация по образец;
  • недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, е регламентирано в  разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.