Информация относно Кандидатстване в паралелки VIII клас за учебната 2024-2025 година

Информация относно Кандидатстване в паралелки VIII клас за учебната 2024-2025 година

Уважаеми родители,

запознайте се с информация за кандидатстване за определените с държавния план-прием места в VIII клас, в прикачения файл.