Конкурс за есе на английски език, посветен на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски” - гр. Ямбол

Конкурс за есе на английски език, посветен на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски” - гр. Ямбол

Отправяме покана към ученици от 7 до 12 клас да се включат в конкурса за написване на есе на английски език, посветен на патронния празник на Средно училище "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, по следните теми за различните възрастови групи:

  • Първа възрастова група - 7 кл. и 8 кл.-“A child without education islike a bird without wings.” - Tibetan proverb
  • Втора възрастова група -9 кл. и 10 кл.-“Education is not preparation for life, education is life itself.” - John Dewey
  • Трета възрастова група – 11 кл. и 12 кл.-“Education is the key that unlocks the golden door to freedom.” - George Washington Carver

Есето трябва да съдържа от 220 до 250 думи.
Очакваме участниците да проявят творческо мислене и креативност, както и да изразят мнението си по поставения въпрос, като приложат знания и умения на английски език.
Работите ще бъдат оценявани от комисия според общите критерии за писмена работа.
Молим всеки участник да изпрати писмената си работа не по-късно от 10.11.2023 г. на електронната поща на училището, като включи лична информация за име, клас, училище и преподавател по английски език.
Станете част от нашия училищен празник !