Конкурс за философско есе на тема "Щастието е пътешествие, а не дестинация“

Конкурс за философско есе на тема "Щастието е пътешествие, а не дестинация“

Конкурс за философско есе на тема "Щастието е пътешествие, а не дестинация“, по случай 25 Ноември - патронен празник на СУ „Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол

Право на участие - участниците са разделени в две възрастови групи:

  • Първа група - от 8. до 10. клас
  • Втора група - от 11. и 12. клас

Условия - творбите да са до 2 печатни страници А4, на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12. Работите ще бъдат оценявани от комисия според общите критерии за философско есе.

Срок за изпращане на есетата - всеки участник да изпрати творбата си не по-късно от 15.11.2023 г. на електронната поща на училището info-2811510@edu. mon.bg,\ придружени от следната лична информация: трите имена на участника, клас, училище, телефон за връзka.

Очакваме Вашите ученици да проявят креативност, творческо и критично мислене.

Резултатите ще бъдат обявени до 20.11.2023 г. на сайта на училището.

Пожелаваме Ви вдъхновение и Ви благодарим, че ще станете съпричастни към нашия училищен празник.