Литературен конкурс на тема: „Вървим по стъпките на Климент"

Литературен конкурс на тема: „Вървим по стъпките на Климент"

По случай патронния си празник, Средно училище „Св. Климент Охридски“ - гр. Ямбол, обявява Литературен конкурс на тема: „Вървим по стъпките на Климент"за написване на стихотворение, разказ или есе, посветени на ролята на знанието и книжнината в живота на младия човек.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат ученици от две възрастови групи:

  • от 5. до 7. клас - създаване на разказ или стихотворение
  • от 8. до 12. клас - написване на есе

Всеки кандидат може да участва с една творба.

Разказът и есето не трябва да надвишават 2 печатни страници.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

Конкурсните творби ще се приемат до 13. 11.2023 г. на пощата на училището info-2811510@edu.mon.b8, придружени от следната лична информация: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Резултатите се обявяват до 24.11.2023г. на сайта на училището www.souko-yambol.eu