Наградени ученици в Конкурс за написване на есе на английски език, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Наградени ученици в Конкурс за написване на есе на английски език, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Конкурс за написване на есе на английски език, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Списък на наградените ученици :

1. Габриела Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

2. Георги Славов – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

3. Димитър Колев – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

4. Никол Денева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

5. Георги Дойчев – ОУ „Николай Петрини“

6. Ивета Видева – ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово

7. Ралица Асенова – ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово

8. Йордан Вълев – ПГТ „Алеко Константинов“

9. Емануела Кунева – ПГТ „Алеко Константинов“

10. Велизар Александров – ПГТ „Алеко Константинов“

11. Фарид Огнев – ПГТ „Алеко Константинов“

12. Антоан Иванов – ПГТ „Алеко Константинов“

Награждаването на учениците ще се проведе на 20.11.2023 г. (понеделник) от 12.30 ч., в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, в учителска стая.