Наградени ученици в конкурс за философско есе на тема „Щастието е пътешествие, а не дестинация“, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Наградени ученици в конкурс за философско есе на тема „Щастието е пътешествие, а не дестинация“, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Конкурс за философско есе на тема „Щастието е пътешествие, а не дестинация“, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол :

Списък на наградените ученици :

  1. Антония Сотирова – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  2. Михаела Колева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  3. Цветослава Златева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  4. Габриела Желева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  5. Ивайла Парашкевова – ПГ „Васил Левски“ – гр. Ямбол
  6. Стоян Дражев – ПМГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол

Награждаването на учениците ще се проведе на 22.11.2023 г. (сряда) от 10.30 ч., в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, в учителска стая.