Наградени ученици в Литературен конкурс на тема „Вървим по стъпките на Климент“ по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Наградени ученици в Литературен конкурс на тема „Вървим по стъпките на Климент“ по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Литературен конкурс на тема „Вървим по стъпките на Климент“ по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Списък на наградените ученици :

  1. Живко Данчев – 5.б – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  2. Теодор Кирчев – 5.б – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  3. Калоян Кънев – 7.б – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  4. Антония Сотирова – 9.а – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  5. Михаела Колева – 9.а – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол
  6. Нели Русева – 9.а. – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Награждаването на учениците ще се проведе на 21.11.2023 г. (вторник), в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, в учителска стая.