Нов електронен адрес на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол

Нов електронен адрес на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол

От 19.04.2022 г. официалната кореспонденция със СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, се осъществява на нов електронен адрес:
info-2811510@edu.mon.bg