Подаване на документи за участие в класиране след VII клас

Подаване на документи за участие в класиране след VII клас

Уважаеми родители и ученици,

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол е определено със заповед РД-06-229/03.06.2022г. на РУО-гр. Ямбол

за училище-център за подаване на документи за участие в I и III етап на класиране за прием на ученици,

кандидатстващи след завършен VII клас.

Работно време:

I етап: 05-07.2022г.  до 07.07.2022 г.

от 08.00 часа до 18.00 часа; стая 208

III етап: 26-07.2022г.  до 27.07.2022 г.

от 08.00 часа до 18.00 часа; стая 208

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!