Поправителна сесия за учениците от 12 клас

Поправителна сесия за учениците от 12 клас

Поправителен изпит по български език и литература ще се проведе на 07.06.2023 г. от 9.00 часа в зала 308.

Ученици от минали години подават заявление в канцеларията.