Поправителна сесия за ученици от V и VI клас за учебната 2022/2023 година

Поправителна сесия за ученици от V и VI клас за учебната 2022/2023 година

Поправителна сесия за ученици от V и VI клас за учебната 2022/2023 година

  1. Поправителен изпит по Български език и литература  - ООП, V клас ще се проведе на 26.06.2023 г. от 09:00 ч. в стая 308.
  2. Поправителен изпит по Български език и литература  - РП, V клас ще се проведе на 29.06.2023 г. от 09:00 ч. в стая 308.
  3. Поправителен изпит по Български език и литература  - ООП, VI клас ще се проведе на 26.06.2023 г. от 09:00 ч. в стая 308.
  4. Поправителен изпит по Математика  - ООП, V клас ще се проведе на 28.06.2023 г. от 09:00 ч. в стая 308.