Преустановяване на учебните занятия от 26.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

Преустановяване на учебните занятия от 26.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

Заповед на Директора на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за преустановяване на учебните занятия за периода от 26.01.2023 г.  до 31.01.2023 г.