Проверка на способностите по изобразително изкуство

Проверка на способностите по изобразително изкуство

1. Място на провеждане на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство: сградата на СУ „Свети Климент Охридски“ - гр. Ямбол.

 Учениците ще бъдат разпределени в учебни зали с номера - 303, 304, 305, 306, 307.

 Резервна зала - 308.

2. Начален час на изпита: 09.00 часа на 20.06.2023 г.

3. Час за явяване на учениците: 08.15 часа на 20.06.2023 г.

 

Живка Димитрова

Директор на СУ „ Св. Климент Охридски”

гр. Ямбол