Промени в ЗПУО и Наредба 11 касаещи правото за полагане на изпит по учебен предмет, по който е положен успешно държавен зрелостен изпит

Промени в ЗПУО и Наредба 11 касаещи правото за полагане на изпит по учебен предмет, по който е положен успешно държавен зрелостен изпит