Протокол за допускане на ученици от IV клас до участие в Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2022 – 2023 година

Протокол за допускане на ученици от IV клас до участие в Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2022 – 2023 година