Резултати от Областен кръг на Национално състезание "Лаборатория за изкуство" проведен на 23.03.2024 г.

Резултати от Областен кръг на Национално състезание "Лаборатория за изкуство" проведен на 23.03.2024 г.