Резултати от областен кръг на Олимпиада "Знам и мога" - 2023 г.

Резултати от областен кръг на Олимпиада "Знам и мога" - 2023 г.

Резултати от областен кръг на Олимпиада "Знам и мога" - 2023 г.