Стартират дейностите на клубовете за "Занимания по интереси" за учебната 2022-2023 година

Стартират дейностите на клубовете за "Занимания по интереси" за учебната 2022-2023 година

След проучване и анализиране на интересите на учениците в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, бяха сформирани следните клубове по интереси :
"Зелени хоризонти", "Група живопис", Математиката в 5 клас", "Математиката забавна и интересна - 7 клас", Музикален клуб "Ритъм", "Приложно програмиране", "Аз обичам Математиката - 2 клас", "Млад природолюбител", "Аз, фотографът", "Математика за талантливи деца - 3 клас", "Великобритания - история и съвременност", Мажоретен състав, "Млад географ" и "Приложно изкуство и дизайн".
Клубовете са от всички тематични области "Екология",  "Изкуства", "Технологии", "Математика", "Дигитална креативност" и "Природни науки".

Спазено е изискването на Наредба за приобщаващото образование, клубовете от тематичните области "Математика", "Дигитална креативност", "Природни науки" и "Технологии", да са над 40 % от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
Дейностите на клубовете за  "Занимания по интереси " в СУ Климент Охридски", гр. Ямбол започват на 17.10.2022 г.