Стартират дейностите на клубове "Занимания по интереси" за учебната 2023-2024 г.

Стартират дейностите на клубове "Занимания по интереси" за учебната 2023-2024 г.

След проучване и анализиране на интересите на учениците в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, бяха сформирани следните клубове по интереси : "Зелени хоризонти", "Група живопис", Математиката в 7 клас", "Математиката забавна и интересна", Музикален клуб "Ритъм", "Създаване на литературни текстове", "Приложно програмиране", "Млад природолюбител", "Математика за талантливи деца - 4 клас", "Великобритания - история и съвременност", Мажоретен състав, "Приложно изкуство и дизайн", "Родна реч омайна, сладка - 2 клас".
Клубовете са от всички тематични области "Екология", "Изкуства", "Технологии", "Математика", "Дигитална креативност" и "Природни науки".
Спазено е изискването на Наредба за приобщаващото образование, клубовете от тематичните области "Математика", "Дигитална креативност", "Природни науки" и "Технологии", да са над 40 % от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
Дейностите на клубовете за "Занимания по интереси " в СУ Климент Охридски", гр. Ямбол започват от 16.10.2023 г.