Стартира кампания за организиране и провеждане на дейности по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година

Стартира кампания за организиране и провеждане на дейности по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година

В СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол стартира кампания за организиране и провеждане на занимания в сферата на колективните спортове – футбол, баскетбол и волейбол по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

На проведено заседание на Педагогически съвет учителите се запознаха с целите и обхвата на програмата и с обобщените данни от проведеното анкетно проучване сред учениците. С Решение №3 по Протокол № 9, Педагогическият съвет единодушно прие СУ „Св. Климент Охридски“ – Ямбол да участва по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Отчитайки желанията, интересите и възможностите на учениците за учебната 2022/2023 година ще бъде сформиран един отбор по баскетбол по Модул 2. Спорт

Треньор на отбора по баскетбол ще бъде г-н Димитър Генов Плачков – сертифициран треньор по баскетбол и учител по ФВС в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол.