Събщение до всички зрелостници випуск 2023 г. и завършили ученици от минали години

Събщение до всички зрелостници випуск 2023 г. и завършили ученици от минали години

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ВИПУСК 2023 ГОДИНА

И  ЗАВЪРШИЛИ УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

 

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2023 ГОДИНА,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 09-4069/30.08.2022 г.

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,

СЕ СПАЗВА СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

по ред

 

Дейност

Срок

за изпълнение

1.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

06.02.2023г.-21.02.2023г.

2.

Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане.

до 18.05.2023г.

3.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2023 г.

4.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ

22.05.2023г.-07.06.2023г.

5.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 09.06.2023 г.

6.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 23.06.2023 г.