Събщение до всички зрелостници випуск 2024 г. и завършили ученици от минали години

Събщение до всички зрелостници випуск 2024 г. и завършили ученици от минали години

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ВИПУСК 2024 ГОДИНА

И  ЗАВЪРШИЛИ УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

 

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2024 ГОДИНА, СЪГЛАСНО Заповед № РД 09-2046/30.08.2023 г. на министъра на образованието и науката,

СЕ СПАЗВА СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

по ред

 

Дейност

Срок

за изпълнение

1.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

06.02.2024г.-21.02.2024г.

2.

Допускане до ДЗИ и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане.

до 16.05.2024г.

3.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 16.05.2024 г.

4.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ

20.05.2024г.-05.06.2024г.

5.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 07.06.2024 г.

6.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 21.06.2024 г.