Съобщение за явилите се на ДЗИ

Съобщение за явилите се на ДЗИ

Запознаването на зрелостниците, обучавали се в СУ „Св. Климент Охридски“, Ямбол и явили се на държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2024г., с оценената си индивидуална изпитна работа се извършва в сградата на училището в стая 302.

Всеки зрелостник подава заявление и предоставя служебната бележка, съдържаща входящия му номер.

Работно време за работа със системата:

-11.06.2024г.- от 11.00 до 15.30 часа;

-12.06.2024г.- от 11.00 до 15.30 часа;

-13.06.2023г.- от 11.00 до 15.30 часа.

Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка задача. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.