Покана за събрание на родителите на 24.10.2022 г.

Покана за събрание на родителите на 24.10.2022 г.

До представителите на родителите.

Във връзка с предстоящият избор на обществен съвет към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол, Ви каня да присъствате на събрание на родителите на 24.10.2022 г. (понеделник) от 18:00 ч., което ще се проведе в учителската стая на СУ „Св. Климент Охридски“ при следния дневен ред:

Избор на членове на обществения съвет;
Избор на резервни членове на обществения съвет.
Директор: Живка Димитрова