Колектив

Колектив

ДИРЕКТОР

Веска Москова

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

Жана Шопова - заместник-директор учебна дейност

Галина Димитрова - заместник-директор учебна дейност

Светлозар Василев – заместник-директор административно-стопанска дейност

 

УЧИТЕЛИ

Подготвителна група:

Христина Манова - старши учител

 

I – IV клас

Галина Митраджиева - учител

Радка Пенева - старши учител

Иванка Дичева - старши учител

Галя Шевкенова - старши учител

Калинка Грудева - старши учител

Силвия Спасова - старши учител

Стефка Крамолинска-Анастасова - учител

Радостина Динева - старши учител

Ина Фарукова - старши учител

Даяна Кирчева -  учител

Христина Василева - учител

 

V – XII клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

Минка Георгиева - старши учител

Светла Петрова - старши учител

Кунка Тодорова - Бумбалова - старши учител

Дамян Колев - учител

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език

Светлозар Василев - ЗДАСД

Живка Димова- старши учител

Радина Джойкева - старши учител

Бистра Стайкова - старши учител

Татяна Славова - старши учител

Диана Георгиева - старши учител

 

Руски език

Женя Михайлова - учител

 

Немски език

Златина Александрова - старши учител

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Математика

Румяна Динева - старши учител

Маргарита Атанасова - старши учител

Росица Колева - учител

Жана Шопова - ЗДУД

 

Информационни технологии

Живко Касъров - старши учител

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

История и цивилизация

Георги Кацаров - учител

География и икономика

Соня Недева - старши учител

Философия и Гражданско образование

Мария Карамаркова - учител

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Биология и здравно образование

Ивелин Кънев - старши учител

 

Физика и астрономия

Радка Колева - старши учител

 

Химия и опазване на околната среда

Галина Димитрова ЗДУД

 

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

Христо Крушков - старши учител

Анастасия Крушкова - старши учител

Светла Цветанова - учител

 

Музика

Ивайло Бумбалов - учител

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Домашен бит и техника

Христо Христов - старши учител

 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Физическо възпитание и спорт

Ангел Томов - старши учител

Димитър Плачков - старши учител

Ирина Михова-Николова - старши учител

 

Учители в група ЦДОУД

Стефка Стайкова - старши учител

Светослава Славова - учител

Женя Михайлова - учител

Станка Колева - учител

 

Ресурсни учители

Мария Хаджиева

Миглена Димитрова

 

Педагогически съветници и психолози

Славена Стойкова

Капка Атанасова

Татяна Андонова - Стоянова

 

Административен персонал

Стоян Георгиев - гл. счетоводител

Даниела Георгиева – ЗАС

Станка Василева –  технически секретар

Иванка Комитова - домакин

Диана Бахчеванова – библиотекар