Колектив

Колектив

ДИРЕКТОР на СУ„Св. Климент Охридски”, град Ямбол - г-жа Живка Димитрова.

 

Заместник-директори:

Жана Шопова - заместник-директор по учебната дейност

Галина Димитрова - заместник-директор по учебната дейност

Светлозар Василев – заместник-директор административно-стопанска дейност

 

УЧИТЕЛИ:

Подготвителна група:

Христина Манова - старши учител

 

I – IV клас:

Илиана Бившева - главен учител

Златка Василева - старши учител

Красимира Калудова - старши учител

Радка Пенева - старши учител

Иванка Дичева - старши учител

Галя Шевкенова - старши учител

Калинка Грудева - старши учител

Силвия Спасова - старши учител

Митко Момчев - старши учител

Радостина Динева - старши учител

Ина Фарукова - старши учител

Йонко Койчев - старши учител

 

V – XII клас:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

Минка Георгиева - старши учител

Светла Петрова - старши учител

Кунка Тодорова - Бумбалова - старши учител

Дамян Колев - учител

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английски език

Живка Димова- старши учител

Радина Джойкева - старши учител

Бистра Стайкова - старши учител

Татяна Славова - старши учител

Диана Георгиева - старши учител

 

Руски език

Стефка Дакова - старши учител

 

Английски и немски език

Златина Александрова - старши учител

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Математика:

Румяна Динева - старши учител

Маргарита Атанасова - старши учител

 

Информационни технологии:

Пенка Апостолова - старши учител

Карамфилка  Момчева - старши учител

Живко Касъров - старши учител

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

История и цивилизация:

Георги Кацаров - учител

Мария Карамаркова - учител

 

География и икономика:

Марияна Михова - старши учител

Соня Недева - старши учител

 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Биология и здравно образование:

Ивелин Кънев - старши учител

 

Физика и астрономия:

Радка Колева - старши учител

 

Химия и опазване на околната среда:

Добринка Иванова - старши учител

 

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство:

Христо Крушков - старши учител

Анастасия Крушкова - старши учител

Светла Цветанова - учител

 

Музика:

Веска Москова - старши учител

 

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

Домашна техника и икономика:

Христо Христов - старши учител

 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Физическо възпитание и спорт:

Ангел Томов - старши учител

Димитър Плачков - учител

Ирина Михова-Николова - учител

 

Учители в група ЦДОУД:

Стефка Крамолинска - Анастасова - учител

Христина Василева - учител

Женя Михайлова - учител

Даяна Кирчева - учител

 

Ресурсни учители:

Мария Хаджиева

Миглена Димитрова

 

Педагогически съветници и психолози:

Славена Стойкова

Татяна Андонова - Стоянова

 

Административен персонал:

Стоян Георгиев - гл. счетоводител

Даниела Георгиева – ЗАС

Станка Василева –  технически секретар

Иванка Комитова - домакин

Диана Бахчеванова – библиотекар