Прием - За пети клас

Прием - За пети клас

сграда централна

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. в V клас

Свободни места прием пети клас

Учебна 2024/2025 година

V „а“ клас – 26 места

V „б“клас – 26 места

V „в“ клас – 26 места

Веска Москова

Директор на СУ „Св. Климент Охридски“

гр. Ямбол

глобус

За бъдещите петокласници!

                       Съвременна материална база: