Прием - Подготвителен клас

Прием - Подготвителен клас

Манова ПГ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА "УСМИВКА"

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

- ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА, КОЯТО ЩЕ НАПРАВИ ДЕТЕТО УВЕРЕНО И ГОТОВО ДА СТАНЕ УЧЕНИК;

- НАСЪРЧАВАНЕ ПРОЯВЛЕНИЕТО И МАКСИМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ МУ;

- ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА РАВНИ ШАНСОВЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА;

- ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ХОРЕОГРАФИЯ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, СПОРТ.