Прием - За първи клас

Прием - За първи клас

1 клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. в I клас

Свободни места прием първи клас

Учебна 2024/2025 година

I а клас - 22 места

I б клас- 22 места

I в клас- 22 места

 

Веска Москова

Директор на СУ „ Св. Климент Охридски”,

гр. Ямбол

Табло-картини

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Учениците изучават:

 Избираеми часове:

     – Изобразително изкуство          - 1 час;

     – Математика                             - 1 час;

     – Английски език                        - 1 час.

Факултативни часове:

     – Български език и литература   - 1 час;

     – Компютърно моделиране         - 1 час.

Украса 2 б

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Английски език                            - 1 час;

     – Математика                                 - 1 час;

     – Компютърно моделиране             - 1 час;

Факултативни часове:

     – Български език и литература       - 1 час.

Буквар с цветя

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

    – Български език и литература  - 1 час;

    – Английски език                       - 1 час;

     – Компютърно моделиране       - 1 час;

Факултативни часове:

    – Математика                             - 1 час.

автобуса на данчо

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ !

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ !

 

1. Учениците ползват безплатен автобусен транспорт, съобразен с тяхното местоживеене.

2. Ако имате затруднение в осигуряването на топла закуска или топъл обяд на детето, нашият стол предлага значително поевтиняване на ученическото хранене (за социално затруднени деца - безплатно).