Профил на купувача

Профил на купувача

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ "Св.Климент Охридски", гр.Ямбол", публикувано на 11.07.2018 г.

Предмет на поръчката : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ "Св.Климент Охридски", гр.Ямбол" по обособени позиции както следва:

  1.  гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 141 км. /50 -местен автобус /.    

       2.  гр. Ямбол - с.Кукорево - с.Окоп - с.Ханово - с.Тенево - гр.Ямбол –     149 км. / 28 – местен автобус /.

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2017/2018 година, публикувано на 06.07.2017 г.

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрутни разписания" по обособени позиции както следва:

1/ гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 141 км. /50 -местен автобус /.

Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас, публикувано на 18.07.2016 г.

Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.  както следва: