Обществен съвет

Обществен съвет

Покана за събрание на родителите на 24.10.2022 г.

До представителите на родителите.

Във връзка с предстоящият избор на обществен съвет към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол, Ви каня да присъствате на събрание на родителите на 24.10.2022 г. (понеделник) от 18:00 ч., което ще се проведе в учителската стая на СУ „Св. Климент Охридски“ при следния дневен ред:

Избор на членове на обществения съвет;
Избор на резервни членове на обществения съвет.
Директор: Живка Димитрова

Поименен състав на обществения съвет към СУ "Св.Климент Охридски" - Ямбол

 СУ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ЯМБОЛ

Ул. Стефан Караджа № 72, тел. 046/66-40-95; E-mail: soukoyambol@mail.bg

 

І. Поименен състав на обществения съвет:

1.Мария Колева Димитрова

2.Марияна Василева Стоянова

3.Пламена Драгова Узунова

4.Ваня Василева Иванова

5.Венета Георгиева Чомакова-Пиенар

Покана за събрание на родителите на 30.10.2019 г.

На 30.10.2019 г. от 18.30 часа в учителската стая  на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол ще се проведе събрание за избор на членове на Обществения съвет към СУ "Св. Климент Охридски", гр. Ямбол. На събранието ще присъстват излъчените родители - представители от паралелките.

ЖИВКА ДИМИТРОВА

Директор на СУ "Св. Климент Охридски", гр.Ямбол