Материална база

Материална база

Ситуация Дидактически шкаф ЦДГ
Чинове Класна стая Бяяла дъска
Кабинет ХООС Кабинет БЗО Кабинет БЕЛ
Хардуер Кабинет 2 Кабинет 1
Крушков ИТ Изобразително Римски войници Казанлъшка гробница
площадка 1 площадка 2 автобус волейбол
2 1 4 3
Павилион 2 Павилион 1
Автобус 1 Автобус 2