Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

Покана за общо събрание на сдружение " Училищно настоятелство на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол ", публикувана на 10.03.2023 г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 от Устава на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, Управителният съвет на сдружението СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, на 05.05.2023 г. от 18.30 часа в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол.

Покана за общо събрание на сдружение " Училищно настоятелство на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол ", публикувана на 03.08.2022 г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 от Устава на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, Управителният съвет на сдружението СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, на 12.09.2022 г. от 19.00 часа в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол.

Покана за Общо събрание на сдружение "Училищно настоятелство на СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол ", публикувана на 10.09.2021 г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 от Устава на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, Управителният съвет на сдружението СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, на 12.10.2021 г. от 18.30 часа в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред:

1.Приемане отчет за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол за учебната 2020/2021 г.