Квалификационна дейност

Квалификационна дейност

Квалификационна дейност " Презентационни умения и креативност в преподаването "

Тема на обучението: "Презентационни умения и креативност в преподаването"

Място на провеждане на обучението: конферентната зала на хотел „Славей“ в к.к. „Златни пясъци“

Период на провеждане: 01.07. – 03.07.2023 г.

Начален час: 02.07.23 г. – 09:00 ч.; 03.07.23 г. – 09:00 ч.

Краен час: 02.07.23 г. – 17:00 ч.; 03.07.23 г. – 17:00 ч.

Наименование на обучителната организация „Стартегия“ ЕООД

Брой педагогически специалисти: 40

Квалификационна дейност „Педагогики за развитие на творческото мислене“

Във връзка с реализирането на дейности, насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и с организирането на обучения, осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми, предлагаме актуална информация за предстоящо обучение на учителите от СУ „Св. Климент Охридски“ - Ямбол.