Квалификационна дейност

Квалификационна дейност

Квалификационна дейност „Педагогики за развитие на творческото мислене“

Във връзка с реализирането на дейности, насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и с организирането на обучения, осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми, предлагаме актуална информация за предстоящо обучение на учителите от СУ „Св. Климент Охридски“ - Ямбол.