Home

Прием след VII клас

Профил „Изобразително изкуство“ със задължителни профилиращи учебни предмети изобразително изкуство и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

 

И ОЩЕ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ:

СТИПЕНДИИ, БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.

 

Постижения на нашите ученици

Национално състезание "Ключът на музиката", гр. Пловдив

Отлично представяне на Национално състезание "Ключът на музиката", гр. Пловдив

На Националното състезание "Ключът на музиката", което се проведе на 18 и 19 март,  в гр. Пловдив, учениците Гергана Колева от 6 "в" клас и Иван Стойнов от 7 "в" клас, под ръководството на старши учителя Веска Москова, се представиха отлично и получиха грамота и статуетка.

Предстоящи събития

Е-училище

Партньори

 

 

Иновативно училище

лого с надпис

Прилагане на интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“

Основна цел: Повишаване качеството на образование, мотивацията и  ангажираността на учениците. Формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни методи.

батик

Учебен предмет „Естетика и дизайн“- ФУЧ

Анастасия Крушкова- IVа-„Батик“: Нова техника и разнообразяване на стандартните часове, създаване на умения за презентиране на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

интерактивни

Съвременни интерактивни методи

Красимира Калудова- Компютърно моделиране– РП- IIб клас: Дидактически електронни игри: Образователен инструмент, съчетан с модела  "Едно към едно" и използването на образователни платформи за активизиране на по-пасивните ученици: Learning Apps, Liveworksheets, Smartest,  Wordwall, Matific,  и др., както и авторски ресурси.

обърната

Методът „Обърната класна стая“

Мария Карамаркова- Философия - втори гимназиален етап: „Flipped Learning“: Педагогически подход, при който директните инструкции преминават от груповото пространство за обучение към индивидуалното пространство за обучение, а полученото групово пространство се трансформира в динамична, интерактивна учебна среда, където преподавателят ръководи учениците, докато прилагат концепции и се ангажират творчески в предмета.