Home

Новини

Прием след VII клас

Профил „Изобразително изкуство“ със задължителни профилиращи учебни предмети изобразително изкуство и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

 

И ОЩЕ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ:

СТИПЕНДИИ, БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.

 

Постижения на нашите ученици

 ПЪРВА НАГРАДА в Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” – 2023 -1

Първа награда в Националния конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух” – 2023

Ученичката Габриела Димитрова от 8 "а" клас СПЕЧЕЛИ ПЪРВА НАГРАДА в Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” – 2023, посветен на православния християнски празник Петдесетница, който се провежда с благословението на НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ НЕОФИТ и СВ. СИНОД на Българската православна църква-Българска патриаршия.

Награждаване на участниците в областния кръг на 26-тата Национална олимпиада по астрономия.3

Награждаване на участниците в областния кръг на 26-тата Национална олимпиада по астрономия.

Награждаване на участниците в областния кръг на 26-тата Национална олимпиада по астрономия.
Поздравления за успеха на любознателните млади астрономи:

Предстоящи събития

Е-училище

Партньори

 

 

Иновативно училище

лого с надпис

Прилагане на интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“

Основна цел: Повишаване качеството на образование, мотивацията и  ангажираността на учениците. Формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни методи.

батик

Учебен предмет „Естетика и дизайн“- ФУЧ

Анастасия Крушкова- IVа-„Батик“: Нова техника и разнообразяване на стандартните часове, създаване на умения за презентиране на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

интерактивни

Съвременни интерактивни методи

Красимира Калудова- Компютърно моделиране– РП- IIб клас: Дидактически електронни игри: Образователен инструмент, съчетан с модела  "Едно към едно" и използването на образователни платформи за активизиране на по-пасивните ученици: Learning Apps, Liveworksheets, Smartest,  Wordwall, Matific,  и др., както и авторски ресурси.

обърната

Методът „Обърната класна стая“

Мария Карамаркова- Философия - втори гимназиален етап: „Flipped Learning“: Педагогически подход, при който директните инструкции преминават от груповото пространство за обучение към индивидуалното пространство за обучение, а полученото групово пространство се трансформира в динамична, интерактивна учебна среда, където преподавателят ръководи учениците, докато прилагат концепции и се ангажират творчески в предмета.