Графици

Графици

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

I  и II  СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.

ВСЯКА СРЯДА ОТ 14.30 Ч. В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ

В СЕДМИЦА, В КОЯТО СРЯДА Е ОБЯВЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК ИЛИ НЕУЧЕБЕН И НЕПРИСЪСТВЕН ДЕН, ВТОРИЯТ ЧАС НА КЛАСА СЕ НАСРОЧВА В ПЪРВИЯ ВЪЗМОЖЕН РАБОТЕН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА, ЗА КОЕТО КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ИНФОРМИРА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛАСА СИ.