Покана за събрание на родителите на 30.10.2019 г.

Покана за събрание на родителите на 30.10.2019 г.

На 30.10.2019 г. от 18.30 часа в учителската стая  на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол ще се проведе събрание за избор на членове на Обществения съвет към СУ "Св. Климент Охридски", гр. Ямбол. На събранието ще присъстват излъчените родители - представители от паралелките.

ЖИВКА ДИМИТРОВА

Директор на СУ "Св. Климент Охридски", гр.Ямбол