Квалификационна дейност „Педагогики за развитие на творческото мислене“

Квалификационна дейност „Педагогики за развитие на творческото мислене“

Във връзка с реализирането на дейности, насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и с организирането на обучения, осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми, предлагаме актуална информация за предстоящо обучение на учителите от СУ „Св. Климент Охридски“ - Ямбол.

            Тема на обучението: „Педагогики за развитие на творческото мислене“ и подтема „Използване на иновативни методи за развитие на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата“.

            Място на провеждане: Конферентната зала на хотел „Орфей“ в к. к. „Пампорово“.

            Период на провеждане: 01.07.2022 г. до 03.07.2022 г.

            Начален и краен час: 01.07.22 г. – 14:00 – 17:30 ч.

                                                 02.07.22 г. – 09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч.

                                                 03.07.22 г. – 09:00 – 12:30 ч.

            Наименование на обучителната организация: „Стартегия“ - ЕООД

            Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 50 педагогически специалисти