Поименен състав на обществения съвет към СУ "Св.Климент Охридски" - Ямбол

Поименен състав на обществения съвет към СУ "Св.Климент Охридски" - Ямбол

 СУ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ЯМБОЛ

Ул. Стефан Караджа № 72, тел. 046/66-40-95; E-mail: soukoyambol@mail.bg

 

І. Поименен състав на обществения съвет:

1.Мария Колева Димитрова

2.Марияна Василева Стоянова

3.Пламена Драгова Узунова

4.Ваня Василева Иванова

5.Венета Георгиева Чомакова-Пиенар

6.Станислав Пенков Златев

7.Александрина Желязкова – от финансиращ орган

 

ІІ. Резервни членове:

1.Галя Методиева Дочева

2.Светлана Грудева Костова

3.Виолета Паскова Господинова

4.Катя Събева Иванова

5.Жанета Панева Димитрова

6.Красимир Димитров Колев

7.Камелия Дунева – от финансиращ орган