Методът „Обърната класна стая“

Методът „Обърната класна стая“

Мария Карамаркова- Философия - втори гимназиален етап: „Flipped Learning“: Педагогически подход, при който директните инструкции преминават от груповото пространство за обучение към индивидуалното пространство за обучение, а полученото групово пространство се трансформира в динамична, интерактивна учебна среда, където преподавателят ръководи учениците, докато прилагат концепции и се ангажират творчески в предмета.

 

 • В часа по Философия - ПП учениците от 11 "а" клас дадоха начало на "Училищно кафене-място за срещи, дискусии и дебати", в което изразиха свободно своето мнение и търсиха отговори на въпроси, свързани с образованието на 21-ви век.
  Занятие - 23.11.2022 г.
  Ръководител: М. Карамаркова
 • Бинарен урок по философия и изобразително изкуство на тема "Класическо и модерно изкуство. Класицизъм и модернизъм.", в 11 А и 12 А класове - профил "Изобразително изкуство"
  Учениците изследваха контрастиращите философски теории на класицизма и модернизма, запознаха се с ключовите характеристики на всяко движение, включително техните подходи - мимезис и формализъм.
  Г-н Хр. Крушков и г-жа Мария Карамаркова насърчиха интереса у учениците за по-задълбочено разбиране на сложните и често противоречиви философски теории, които са оформили развитието на западното изкуство.

  Занятие - 15.03.2023 г.