Съвременни интерактивни методи

Съвременни интерактивни методи

Красимира Калудова- Компютърно моделиране– РП- IIб клас: Дидактически електронни игри: Образователен инструмент, съчетан с модела  "Едно към едно" и използването на образователни платформи за активизиране на по-пасивните ученици: Learning Apps, Liveworksheets, Smartest,  Wordwall, Matific,  и др., както и авторски ресурси.

 

Соня Недева- История и цивилизации-ФУЧ  и География и икономика – ФУЧ - втори гимназиален етап: „Създаването на филм „Моят град  Ямбол пред света“ “: Чрез използване на съвременни интерактивни методи, да се провокира интереса на учениците и да ги постави в активна позиция на изследователи и предприемачи.

 

  • Проекто-ориентираният подход и моделът 1:1 мотивира малчуганите от 2 "б" клас в час по Компютърно моделиране - РП да създават идейни проекти със Scratch Junior.

          Занятие - 23.11.2022 г.

          Ръководител: Кр. Калудова

  • Среща с един от най-големите пътешественици Росен - Андрей Охеда /Rosen-Andrei Ojeda/ 
    Пред учениците той разказа за своите пътувания и приключения по всички точки на планетата. Към този момент той е посетил впечатляващите 171 държави, на общо 7 континента и се е посветил на мечтата си да обиколи планетата. Гмуркал се е с китови акули в Мозамбик , разхождал се е из фиордите на Нова Зеландия,  плавал е по езерото Танганика, срещал се е с много племена в Амазония, Южна Етиопия, Северен Судан. Освен седемте чудеса на света е имал възможност да види и други, много по - интересни от тях.
    За три години пътешественикът е посетил 42 от 54 държави в Африка.

          Занятие - 16.12.2022 г.

          Ръководител: С. Недева