За бъдещите петокласници!

За бъдещите петокласници!

                       Съвременна материална база:

  • Кабинети  по  информационни технологии;
  • Чуждоезикови кабинети;
  • Физкултурен комплекс;
  • Здравно обезпечаване на учениците;
  • Училищен транспорт;
  • Столово хранене;
  • Безплатни  форми  на  работа с  децата  и  учениците;
  • Перспективи за образователно и професионално развитие и реализация.

 

               ОЩЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”:

       Партньорство с неправителствени организации по проекти, свързани с екологията, изобразителното, музикално и танцово изкуство, ИТ, спорта, гражданско образование и възпитание.

      Училищен вестник

      Клубове по математика

      Клуб по български език и литература

      Клуб “Приятели по света”

      Клуб по екологична химия и биология

      Клуб “Краезнание и етнография

      Клуб “Млад информатик”

      Клуб “Млад астроном”

      Шах клуб

      Карате клуб

      Секции по баскетбол, лека атлетика,

      волейбол, бадминтон, тенис на маса

      Мажоретна група

     Вокална група

     Бяло, зелено и синьо екоучилище

     Фитнес зала

     Фотоателие

     Школа за народни, модерни и латино -  

     американски танци

     Школи по английски език

     Школи по изобразително изкуство