Олимпиада по математика

Олимпиада по математика

На общинския  кръг на олимпиадата  по математика, проведена  на 20 декември 2014 година, Боряна  Богдева, Недко Митков  и Даниел Бумбалов от 7"б" клас с преподавател ст.у-л  Р. Костова се класираха за областния кръг, като  Даниел Бумбалов e с максимален брой точки.