На 22.03.2015г. се проведе математическо състезание "Европейско Кенгуру"

На 22.03.2015г. се проведе математическо състезание "Европейско Кенгуру"

На 22.03.2015г. се проведе математическо състезание "Европейско Кенгуру". Момчил Емилов Василев от 2 "б" клас на СОУ "Св. Кл. Охридски"-гр. Ямбол с класен ръководител Кр. Калудова завоюва първо място.
Ученикът бе награден със златен медал и грамота. Пожелаваме му още по-високи успехи в областта на математиката.