Осигуряване на закуски и обяди на ученици за учебната 2015/2016 година, публикувано на 10.07.2015 г.

Осигуряване на закуски и обяди на ученици за учебната 2015/2016 година, публикувано на 10.07.2015 г.

„Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до V клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“