АНЕКС към договор за извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 година, публикувано на 08.02.2017 г.

АНЕКС към договор за извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 година, публикувано на 08.02.2017 г.

Документи: