Национална олимпиада по ИТ 2017 г.

Национална олимпиада по ИТ 2017 г.

         На областен кръг на Национална олимпиада по ИТ 2017 г. от СУ "Св. Климент Охридски" участваха 6 проекта в две категории. Всички автори достойно защитиха своите проекти.   
        Комисията допусна до Национално ниво на олимпиадата два проекта в категория "Мултимедия" и един проект в категория "Уебсайт".
1."Зрял ренесанс" - уебсайт V-VIII Клас - Даниел Карамитев - 7"в" клас и Теодора Христова - 8"б" клас.
2."Музикално-фолклорни области" - мултимедия - Гергана Караденизова - 7"в" клас и Павлина Господинова - 8"б" клас
3."Бъдещето на планетата Земя" - мултимедия - Ивайла Бившева - 6"б" клас

Ръководители: ст. учител К. Момчева,  гл. учител Ж. Димитрова, ст. учител П. Апостолова.