Участие по проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"

Участие по проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"

            В двудневно обучение на 10 и 11 декември 2018 г. 20 ученици от 6 клас взеха активно участие по проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения".
            В учебните зали на БЧК всички се запознаха как да окажем първа помощ, основни правила при оказване на първа помощ при инциденти и какво да правим преди и след наводнения. Занятията преминаха с голям интерес.
            Учениците се запознаха и с организацията в града. Целта на обученията бе да се повишат знанията за видовете наранявания, счупвания, начини за спиране на кръвотечения и обездвижване на крайници. Специално внимание бе обърнато на последователността от действия, когато човек стане свидетел или се озове на място с пострадали – преди и след като подаде сигнал на тел. 112. Учениците зададоха много въпроси за ролята на доброволчеството и за Младежкия червен кръст.