АНЕКС към договор за извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2018/2019 година, публикувано на 14.09.2018 г.

АНЕКС към договор за извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2018/2019 година, публикувано на 14.09.2018 г.